OMV | zwembad - Sniederspad 23

goedgekeurde omgevingsvergunning

aanvrager: Guy De Boeck
toelichting: aanvraag omgevingsproject
onderwerp: de aanleg van een zwembad
locatie: Sniederspad 23
beslist op: 26/04/2021
bekendmaking loopt van: 03/05/2021 - 03/06/2021
vergunningsverlenende overheid: gemeente Zoersel
projectnummer: OMV_2021069508
 

U kunt tijdens de inzageperiode online een beroepschrift indienen via het Omgevingsloket.