OMV | zwemvijver - Heideweg 7

goedgekeurde omgevingsvergunning

aanvrager: Tom De Roover
toelichting: aanvraag omgevingsproject
onderwerp: de aanleg van een zwemvijver
locatie: Heideweg 7
beslist op: 9/21/2020
bekendmaking loopt van: 25/09/2020 -25/10/2020
vergunningsverlenende overheid: gemeente Zoersel
projectnummer: OMV_2020104242
 

U kunt tijdens de inzageperiode online een beroepschrift indienen via het Omgevingsloket.