OMV | zwemvijver - Wandelweg 17

goedgekeurde omgevingsvergunning

aanvrager: Johan Van den Rul
toelichting: aanvraag omgevingsproject
onderwerp: het aanleggen van een zwemvijver
locatie: Wandelweg 17
beslist op: 01/03/2021
bekendmaking loopt van: 12/03/2021 - 12/04/2021
vergunningsverlenende overheid: gemeente Zoersel
projectnummer: OMV_2021031525
 

U kunt tijdens de inzageperiode online een beroepschrift indienen via het Omgevingsloket.