OO | aanbouw - Zoerselhoek 51

lopend openbaar onderzoek

aanvrager: Erwin Wouters
onderwerp: het uitvoeren van een aanbouw aan de achtergevel van de woning
periode openbaar onderzoek: van 20 mei 2020 tot 18 juni 2020
omgevingsloketnummer: OMV_2020059577

 

bezwaren of opmerkingen:

  • online via het Omgevingsloket
  • per brief gericht aan het college van burgemeester en schepenen
    ter attentie van dienst ruimtelijke ordening, Handelslei 167, 2980 Zoersel