OO | aanbouw + zwembad - Ten Boslaan 11

lopend openbaar onderzoek

aanvrager: Marc De Beuckeleer
onderwerp: het uitvoeren van een aanbouw aan de achtergevel van de woning en het plaatsen van een zwembad
periode openbaar onderzoek: van 4 augustus 2020 tot 2 september 2020
omgevingsloketnummer:  OMV_2020094654

 

bezwaren of opmerkingen:

  • online via het Omgevingsloket
  • per brief gericht aan het college van burgemeester en schepenen
    ter attentie van dienst ruimtelijke ordening, Handelslei 167, 2980 Zoersel