OO | aanleg kunstgrasveld – Raymond Delbekestraat 227

lopend openbaar onderzoek

aanvrager: Dave Jacobs
onderwerp: het aanleggen van een kunstgrasveld ter vervanging van het aanwezige natuurgrasveld op het A-terrein van F.C. Alberta Schilde waarbij, in toepassing van art. 4.4.1 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, een afwijking van de stedenbouwkundige voorschriften wordt gevraagd voor wat betreft het gebruik van kunstgras, daar waar de voorschriften bepalen dat de betreffend zone voor openluchtterreinen niet mag verhard worden, tenzij de activiteit dit vereist of om toegang te geven tot de lokalen en gebouwen
periode openbaar onderzoek: van 22 april tot en met 21 mei 2021
omgevingsloketnummer: OMV_2021047311

 

bezwaren of opmerkingen:

  • online via het Omgevingsloket
  • per brief gericht aan het college van burgemeester en schepenen
    ter attentie van dienst ruimtelijke ordening, Handelslei 167, 2980 Zoersel