OO | bijstelling van een bestaande verkaveling - Berkenlaan 49-51

lopend openbaar onderzoek

aanvrager: Luc De Rop
onderwerp: een bijstelling van een bestaande verkaveling 039/020(1) van 30 maart 1965 voor wat betreft de herverdeling van kavel 3 in 2 kavels voor vrijstaande eengezinswoningen en de gedeeltelijke verlegging van buurtweg nr. 44
periode openbaar onderzoek: van 12 maart 2020 tot 23 maart 2020 en van 25 april 2020 tot 15 mei 2020
omgevingsloketnummer: OMV_2020015007

 

bezwaren of opmerkingen:

  • online via het Omgevingsloket
  • per brief gericht aan het college van burgemeester en schepenen
    ter attentie van dienst ruimtelijke ordening, Handelslei 167, 2980 Zoersel