OO | bouwen meergezinswoning met 7 woongelegenheden en handelsruimte - Handelslei 157

lopend openbaar onderzoek

aanvrager: Nico Gosselin
onderwerp: de afbraak van de bestaande bebouwing en het bouwen van een meergezinswoning met 7 appartementen en handelsruimte met ondergrondse parking
periode openbaar onderzoek: 18 juni - 17 juli 2020
vergunningverlenende overheid: Deputatie van de provincie Antwerpen
omgevingsloketnummer: OMV_2019082503

 

bezwaren of opmerkingen:

  • online via het Omgevingsloket
  • per brief gericht aan het college van burgemeester en schepenen
    ter attentie van dienst ruimtelijke ordening, Handelslei 167, 2980 Zoersel