OO | bouwen uitvaartcentrum – Kapellei 135

lopend openbaar onderzoek

aanvrager: Valentijn Crynen
onderwerp: het bouwen van een uitvaartcentrum
periode openbaar onderzoek: van 22 april tot en met 21 mei 2021
omgevingsloketnummer: OMV_2021049060

 

bezwaren of opmerkingen:

  • online via het Omgevingsloket
  • per brief gericht aan het college van burgemeester en schepenen
    ter attentie van dienst ruimtelijke ordening, Handelslei 167, 2980 Zoersel