OO | de regularisatie van paardenstallen met therapiepiste en de exploitatie van een 2de klasse inrichting - Herentalsebaan 47

lopend openbaar onderzoek

aanvrager: André Verstappen
onderwerp: de regularisatie van paardenstallen met therapiepiste en de exploitatie van een 2e klasse inrichting omvattende:

  • rubriek 9.4.3.a)1°: het stallen van 6 paarden;
  • rubriek 19.6.2°a): opslag van 60 m³ hooi en stro in een lokaal;
  • rubriek 28.2.a)1°: tijdelijke opslag van 6 m³ dierlijk mest;
  • rubriek 32.4: rijschool, inrichting voor ruiter-, draf-, ren- en mensport, inrichting voor verhuur en africhting van paarden en andere zadeldieren.
  • Vlarem-rubricering volgens aanvrager: 9.4.3.a)1° - 19.6.2°a) - 28.2.a)1° - 32.4

periode openbaar onderzoek: van 19 maart tot en met 17 april 2021
omgevingsloketnummer: OMV_2021012940

 

bezwaren of opmerkingen:

  • online via het Omgevingsloket
  • per brief gericht aan het college van burgemeester en schepenen
    ter attentie van dienst ruimtelijke ordening, Handelslei 167, 2980 Zoersel