OO | herbouw Colruyt - Zoerselsteenweg 8A

lopend openbaar onderzoek

aanvrager: Colim NV
onderwerp: het slopen van een bestaand handelspand (inclusief conciërgewoning) en naastliggende woning, het bouwen en exploiteren van een nieuwe colruyt-winkel met bijhorende parking en groenaanleg + kleinhandelsactiviteit
periode openbaar onderzoek: van 3 mei tot en met 1 juni 2021
omgevingsloketnummer: OMV_2020162568

 

bezwaren of opmerkingen:

  • online via het Omgevingsloket
  • per brief gericht aan het college van burgemeester en schepenen
    ter attentie van dienst ruimtelijke ordening, Handelslei 167, 2980 Zoersel