OO | het bouwen van een appartementsgebouw bestaande uit 5 woongelegenheden met een gelijkvloerse handelsruimte en parkeergarage - Halle-Dorp 148 - 150

lopend openbaar onderzoek

aanvrager: Kris Gysels
onderwerp: het bouwen van een appartementsgebouw bestaande uit 5 woongelegenheden met een gelijkvloerse handelsruimte en parkeergarage
periode openbaar onderzoek: van 13 januari tot en met 11 februari 2022
omgevingsloketnummer: OMV_ 2021169653

 

bezwaren of opmerkingen:

  • online via het Omgevingsloket
  • per brief gericht aan het college van burgemeester en schepenen
    ter attentie van dienst ruimtelijke ordening, Handelslei 167, 2980 Zoersel