OO | het bouwen van een meergezinswoning met 3 appartementen en ondergrondse parkeergarage - Kapellei 82

lopend openbaar onderzoek

aanvrager: Robert en Rosa Anthoni - Noelants
onderwerp: het bouwen van  een meergezinswoning met 3 appartementen en ondergrondse parkeergarage
periode openbaar onderzoek: van 13 januari tot en met 11 februari 2022
omgevingsloketnummer: OMV_ 2021193409

 

bezwaren of opmerkingen:

  • online via het Omgevingsloket
  • per brief gericht aan het college van burgemeester en schepenen
    ter attentie van dienst ruimtelijke ordening, Handelslei 167, 2980 Zoersel