OO | het bouwen van een meergezinswoning met 9 appartementen, één commerciële ruimte, een ondergrondse parkeergarage met bergingen, afvallokaal, tellerlokaal en een gemeenschappelijke fietsenberging na sloping van de bestaande bebouwing - Kapellei 1

lopend openbaar onderzoek

aanvrager: CoGiVa Groep
onderwerp: het bouwen van een meergezinswoning met 9 appartementen, één commerciële ruimte, een ondergrondse parkeergarage met bergingen, afvallokaal, tellerlokaal en een gemeenschappelijke fietsenberging na sloping van de bestaande bebouwing waarbij in toepassing van artikel 4.4.1 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke ordening een afwijking van de stedenbouwkundige voorschriften wordt gevraagd voor wat betreft het gebruik van een plat dak als dakvorm en een gevelafwerking in lichte kleur
periode openbaar onderzoek: van 8 juli tot en met 6 augustus 2021
omgevingsloketnummer: OMV_ 2021094515

 

bezwaren of opmerkingen:

  • online via het Omgevingsloket
  • per brief gericht aan het college van burgemeester en schepenen
    ter attentie van dienst ruimtelijke ordening, Handelslei 167, 2980 Zoersel