OO | het bouwen van een vrijstaande eengezinswoning - Draverslaan 16

lopend openbaar onderzoek

aanvrager: Dirk en Ingrid Van Looveren - Onderdijk
onderwerp: het bouwen van een vrijstaande eengezinswoning waarbij, in toepassing van artikel 4.4.1 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, een afwijking van de stedenbouwkundige voorschriften wordt gevraagd voor wat betreft het gebruik van een dak met een hellingsgraad van 30° i.p.v. tussen 35° en 55°, zoals voorgeschreven binnen de betrokken verkaveling, en het deels gebruik van vergrijzend hardhout als gevelmateriaal
periode openbaar onderzoek: van 8 april tot en met 7 mei 2021
omgevingsloketnummer: OMV_2021039410

 

bezwaren of opmerkingen:

  • online via het Omgevingsloket
  • per brief gericht aan het college van burgemeester en schepenen
    ter attentie van dienst ruimtelijke ordening, Handelslei 167, 2980 Zoersel