OO | het bouwen van een vrijstaande eengezinswoning en afzonderlijk bijgebouw - Valerialaan 11

lopend openbaar onderzoek

aanvrager: Ellen Coeckelbergs
onderwerp: het bouwen van een vrijstaande eengezinswoning en afzonderlijk bijgebouw waarbij, in toepassing van artikel 4.4.1 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, een afwijking van de stedenbouwkundige voorschriften wordt gevraagd voor wat betreft een kroonlijsthoogte van 3,5m voor het bijgebouw, daar waar de voorschriften een maximale kroonlijsthoogte van 3 meter bepalen
periode openbaar onderzoek: van 1 juli tot en met 30 juli 2021
omgevingsloketnummer: OMV_ 2021096672

 

bezwaren of opmerkingen:

  • online via het Omgevingsloket
  • per brief gericht aan het college van burgemeester en schepenen
    ter attentie van dienst ruimtelijke ordening, Handelslei 167, 2980 Zoersel