OO | het bouwen van een vrijstaande eengezinswoning met afzonderlijke garage/tuinberging en de ontbossing van het perceel - Oostmallebaan 78

lopend openbaar onderzoek

aanvrager: Stef Rombouts
onderwerp: het bouwen van een vrijstaande eengezinswoning met afzonderlijke garage/tuinberging en de ontbossing van het perceel waarbij, in toepassing van art. 4.4.1 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, een afwijking van de stedenbouwkundige voorschriften wordt gevraagd voor wat betreft het gebruik van een plat dak als dakvorm i.p.v. een dak met een hellingsgraad tussen 35° en 55°, een kroonlijsthoogte van 6,50 m i.p.v. de maximaal voorgeschreven hoogte van 6,00 m en het gebruik van witte gevelbepleistering als gevelmateriaal
periode openbaar onderzoek: van 13 januari tot en met 11 februari 2022
omgevingsloketnummer: OMV_ 2021195746

 

bezwaren of opmerkingen:

  • online via het Omgevingsloket
  • per brief gericht aan het college van burgemeester en schepenen
    ter attentie van dienst ruimtelijke ordening, Handelslei 167, 2980 Zoersel