OO | het bouwen van een vrijstaande eengezinswoning - Raymond Delbekestraat 205

lopend openbaar onderzoek

aanvrager: Peter en Anne-Marie Speckstadt - Lambregts
onderwerp: het bouwen van een vrijstaande eengezinswoning waarbij, in toepassing van artikel 4.4.1 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, een afwijking van de stedenbouwkundige voorschrifen wordt gevraagd voor het gebruik van een plat dak als dakvorm i.p.v. een dakvorm met een hellingsgraad tussen 25° en 60°
periode openbaar onderzoek: van 30 december 2021 tot en met 28 januari 2022
omgevingsloketnummer: OMV_ 2021192142

 

bezwaren of opmerkingen:

  • online via het Omgevingsloket
  • per brief gericht aan het college van burgemeester en schepenen
    ter attentie van dienst ruimtelijke ordening, Handelslei 167, 2980 Zoersel