OO | het hernieuwen en veranderen door uitbreiden van een woonzorgeenheid voor mensen met een verstandelijke beperking- Monnikendreef 3

lopend openbaar onderzoek

aanvrager: Jan Seresia
onderwerp: het hernieuwen en veranderen door uitbreiden van een woonzorgeenheid voor mensen met een verstandelijke beperking
periode openbaar onderzoek: van 3 mei tot en met 1 juni 2021
omgevingsloketnummer: OMV_2021011804

 

bezwaren of opmerkingen:

  • online via het Omgevingsloket
  • per brief gericht aan het college van burgemeester en schepenen
    ter attentie van dienst ruimtelijke ordening, Handelslei 167, 2980 Zoersel