OO | het slopen van de aanwezige bebouwing en het bouwen van twee meergezinswoningen met 11 appartementen aan de Handelslei en 4 appartementen aan de Achterstraat met gemeenschappelijke ondergrondse parking - Handelslei 78 - 80 en Achterstraat 95

lopend openbaar onderzoek

aanvrager: Tom Ceuppens namens CEUPPENS-RETRABOUW BVBA
onderwerp: het slopen van de aanwezige bebouwing en het bouwen van twee meergezinswoningen met 11 appartementen aan de Handelslei en 4 appartementen aan de Achterstraat met gemeenschappelijke ondergrondse parking
periode openbaar onderzoek: van 18 maart tot en met 16 april 2021
omgevingsloketnummer: OMV_2020174005

 

bezwaren of opmerkingen:

  • online via het Omgevingsloket
  • per brief gericht aan het college van burgemeester en schepenen
    ter attentie van dienst ruimtelijke ordening, Handelslei 167, 2980 Zoersel