OO | het uitvoeren van een bouwproject bestaande uit een gelijkvloerse praktijkruimte voor vrij beroep (kinesist) en 26 woonentiteiten, waarvan 17 appartementen en 9 grondgebonden woningen met ondergrondse parkeergelegenheid na sloping bestaande bebouwing

lopend openbaar onderzoek

aanvrager: Divina Proportia
onderwerp: het uitvoeren van een bouwproject bestaande uit een gelijkvloerse praktijkruimte voor vrij beroep (kinesist) en 26 woonentiteiten, waarvan 17 appartementen en 9 grondgebonden woningen met ondergrondse parkeergelegenheid na sloping bestaande bebouwing
periode openbaar onderzoek: van 16 juli tot en met 14 augustus 2021
omgevingsloketnummer: OMV_ 2021100192

 

bezwaren of opmerkingen:

  • online via het Omgevingsloket
  • per brief gericht aan het college van burgemeester en schepenen
    ter attentie van dienst ruimtelijke ordening, Handelslei 167, 2980 Zoersel