OO | het verbouwen van de bestaande woning - Korenbloemlaan 13

lopend openbaar onderzoek

aanvrager: Sébastien Michielsen en Jolien Pingnet
onderwerp: het verbouwen van de bestaande woning waarbij, in toepassing van artikel 4.4.1 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, een afwijking van de stedenbouwkundige voorschriften wordt gevraagd voor wat betreft het gebruik van een plat dak als dakvorm i.p.v. een dak met een hellingsgraad tussen 10° en 60°
periode openbaar onderzoek: van 30 december 2021 tot en met 28 januari 2022
omgevingsloketnummer: OMV_ 2021192845

 

bezwaren of opmerkingen:

  • online via het Omgevingsloket
  • per brief gericht aan het college van burgemeester en schepenen
    ter attentie van dienst ruimtelijke ordening, Handelslei 167, 2980 Zoersel