OO | het verbouwen van een eengezinswoning naar handelspand met woonst - Kapellei 22

lopend openbaar onderzoek

aanvrager: Dirk Sebreghts en Alexandra Van Santvoort
onderwerp: het verbouwen van een eengezinswoning naar handelspand met woonst
periode openbaar onderzoek: van 23 december 2021 tot en met 21 januari 2022
omgevingsloketnummer: OMV_ 2021187097

 

bezwaren of opmerkingen:

  • online via het Omgevingsloket
  • per brief gericht aan het college van burgemeester en schepenen
    ter attentie van dienst ruimtelijke ordening, Handelslei 167, 2980 Zoersel