OO | het verbouwen van een handelspand met woongelegenheid tot een meergezinswoning met twee woongelegenheden en het bouwen van een carport met bergingen - Handelslei 238

lopend openbaar onderzoek

aanvrager: VR projects
onderwerp: het verbouwen van een handelspand met woongelegenheid tot een meergezinswoning met twee woongelegenheden en het bouwen van een carport met bergingen
periode openbaar onderzoek: van 17 december  2020 tot 15 januari 2021
omgevingsloketnummer: OMV_2020164922

 

bezwaren of opmerkingen:

  • online via het Omgevingsloket
  • per brief gericht aan het college van burgemeester en schepenen
    ter attentie van dienst ruimtelijke ordening, Handelslei 167, 2980 Zoersel