OO | meergezinswoning met 4 woongelegenheden - Achterstraat 13

lopend openbaar onderzoek

aanvrager: Roby Thuys
onderwerp: het bouwen van een meergezinswoning met 4 woongelegenheden
periode openbaar onderzoek: van 23 december 2020 tot en met 21 januari 2021
omgevingsloketnummer: OMV_2020169128

 

bezwaren of opmerkingen:

  • online via het Omgevingsloket
  • per brief gericht aan het college van burgemeester en schepenen
    ter attentie van dienst ruimtelijke ordening, Handelslei 167, 2980 Zoersel