OO | natuurvergunning - Monnikenheide 4

lopend openbaar onderzoek

aanvrager: Emmäus
onderwerp: Het hernieuwen en veranderen door uitbreiden van een woonzorgeenheid voor mensen met een verstandelijke beperking.
periode openbaar onderzoek: van 7 september 2021 tot 6 oktober 2021
omgevingsloketnummer: OMV_ 2021113245

 

bezwaren of opmerkingen:

  • online via het Omgevingsloket
  • per brief gericht aan het college van burgemeester en schepenen
    ter attentie van dienst ruimtelijke ordening, Handelslei 167, 2980 Zoersel