OO | Plan-MER voor het Beleidsplan Ruimte provincie Antwerpen

lopend openbaar onderzoek

aanvrager: provincie Antwerpen 
onderwerp: De provincie Antwerpen is momenteel bezig met de opmaak van een ‘Beleidsplan Ruimte provincie Antwerpen’. Eén van de onderdelen is de opmaak van een Plan-MER. Een Plan-MER onderzoekt de milieueffecten van het Beleidsplan Ruimte.
De eerste stap van zo’n Plan-MER is een kennisgeving dat de achtergrond en inhoud van het Beleidsplan Ruimte beschrijft, aangeeft wat in het eigenlijke plan-MER onderzocht zal worden en hoe dit zal gebeuren. Het is de bedoeling om met dit document u te informeren over de onderzoeksmethodiek die zal worden toegepast om de milieueffecten voor het Provinciaal Beleidsplan Ruimte Antwerpen (BPRA) te onderzoeken. Daarnaast is het de bedoeling om zinvolle reacties en informatie te verzamelen die een meerwaarde bieden aan het milieueffectenonderzoek dat volgt op deze kennisgevingsnota.

Het document vindt u hieronder als bijlage terug. U kunt het document ook raadplegen:

 • via de website van het Team Mer
 • in het provinciehuis van Antwerpen (Koningin Elisabethlei 22, 2018 Antwerpen)
 • via de website van de provincie
 • bij de dienst Omgeving in het administratief centrum Zoersel (Handelslei 167) tijdens de openingsuren.

periode openbaar onderzoek: van 3 februari tot 2 april 2020

 

bezwaren of opmerkingen:

 • online via het digitaal inspraakformulier
 • via een brief gericht aan
  Departement Omgeving
  Team Mer, Plan-MER ‘Beleidsplan Ruimte provincie Antwerpen’
  Koning Albert II-laan 20 bus 8
  1000 Brussel

 • via afgifte van de opmerking ter plekke aan het Team Mer (adres Departement Omgeving zoals hierboven)

 • via een e-mail naar mer@vlaanderen.be (met de vermelding ‘Publieke inspraak plan-MER ‘Beleidsplan Ruimte provincie Antwerpen’’ in de titel)

 • via afgifte van uw opmerking in het administratief centrum bij de dienst Omgeving (Handelslei 167)