OO | project hoek Karel Uytroevenlaan / Handelslei

lopend openbaar onderzoek

aanvrager: Cores Development
onderwerp: het bouwen van een meergezinswoning met 34 woongelegenheden en 1 commerciële ruimte met een ondergrondse parking na afbraak van de bestaande constructies
periode openbaar onderzoek: 15 juli 2020 - 13 augustus 2020
omgevingsloketnummer: OMV_ 2020081920

 

bezwaren of opmerkingen:

  • online via het Omgevingsloket
  • per brief gericht aan het college van burgemeester en schepenen
    ter attentie van dienst ruimtelijke ordening, Handelslei 167, 2980 Zoersel