OO | ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) toeristische perrons - herziening deelgebied C

lopend openbaar onderzoek

aanvrager: gemeente & ocmw Zoersel 
onderwerp: De gemeenteraad stelde in zitting van 29 november 2022 de gedeeltelijke herziening van het ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) toeristische perrons voorlopig vast. Het RUP heeft betrekking op deelgebied C, de site van de voormalige Villa Quinta aan de Jagersdreef.  De herziening van het RUP heeft als doel de stedenbouwkundige voorschriften aan te passen zodat de bestaande infrastructuur aan gebouwen vernieuwd kan worden in functie van een vakantiewoning met publiek toegankelijke verbruiksruimte. Tevens wordt de ontsluiting en de inplanting van de parkeerruimte gewijzigd zodat de impact hiervan op het domein beperkt blijft.

inzage: U kunt de toelichtings- en procesnota, stedenbouwkundige voorschriften en grafische plannen van 16 december 2022 tot en met 13 februari 2023 inkijken:

  • hieronder in de bijlagen;
  • op afspraak bij onze dienst ruimtelijke ordening (gegevens in contactblok).

periode openbaar onderzoek: van 16 december 2022 tot en met 13 februari 2023

bezwaren of opmerkingen: U kunt uw opmerkingen of bezwaren indienen op een van de volgende manieren:

  • per brief aan het college van burgemeester en schepenen
    dienst ruimtelijke ordening
    Handelslei 167
    2980 Zoersel

  • via mail naar ruimtelijke.ordening@zoersel.be