OO | terras + houten schutting - Raymond Delbekestraat 141

lopend openbaar onderzoek

aanvrager: Simons Raymond
onderwerp: de aanleg van een terras en de plaatsing van een houten schutting
periode openbaar onderzoek: van 5 februari  2020 tot 5 maart 2020
omgevingsloketnummer: OMV_2019162815

 

bezwaren of opmerkingen:

  • online via het Omgevingsloket
  • per brief gericht aan het college van burgemeester en schepenen
    ter attentie van dienst ruimtelijke ordening, Handelslei 167, 2980 Zoersel