OO | tuinhuis - Amazonelaan 20

lopend openbaar onderzoek

aanvrager: Jozef Deproost
onderwerp: het bouwen van een tuinhuis
periode openbaar onderzoek: van 16 juli 2020 tot 14 augustus 2020
omgevingsloketnummer:  OMV_2020079318

 

bezwaren of opmerkingen:

  • online via het Omgevingsloket
  • per brief gericht aan het college van burgemeester en schepenen
    ter attentie van dienst ruimtelijke ordening, Handelslei 167, 2980 Zoersel