OO | uitbreiden eengezinswoning – Azalealaan 28

lopend openbaar onderzoek

aanvrager: Thierry Pirsoul
onderwerp: het verbouwen en uitbreiden van een vrijstaande eengezinswoning waarbij, in toepassing van artikel 4.4.1 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, een afwijking van de stedenbouwkundige voorschriften wordt gevraagd voor wat betreft het gebruik van een plat dak als dakvorm i.p.v. de voorgeschreven hellingsgraad tussen 10° en 60° en het deels gebruik van hout als gevelmateriaal
periode openbaar onderzoek: van 15 april tot en met 14 mei 2021
omgevingsloketnummer: OMV_2021057335

 

bezwaren of opmerkingen:

  • online via het Omgevingsloket
  • per brief gericht aan het college van burgemeester en schepenen
    ter attentie van dienst ruimtelijke ordening, Handelslei 167, 2980 Zoersel