OO | Uitbreiding Wissel PVT De Landhuizen Zoersel - Bethaniënlei 6

lopend openbaar onderzoek

aanvrager: Emmaus
onderwerp: het uitbreiden van een bestaand psychiatrisch verzorgingstehuis – PVT De Landhuizen gebouw Wissel – met 20 kamers en het aanpassen van de omgevingsaanleg/ infrastructuur en verandering en wijziging van de milieutechnische eenheid
periode openbaar onderzoek: van 28 juli 2017 tot 26 augustus 2020
omgevingsloketnummer: OMV_2020043540

 

bezwaren of opmerkingen:

  • online via het Omgevingsloket
  • per brief gericht aan het college van burgemeester en schepenen
    ter attentie van dienst ruimtelijke ordening, Handelslei 167, 2980 Zoersel