OO | verhardingen - Raymond Delbekestraat 141

lopend openbaar onderzoek

aanvrager: Simons Raymond
onderwerp: het aanleggen van verhardingen rondom de woning en het bijgebouw en de aanleg van
verhardingen die toegang geven tot de woning met dubbele garage en de afzonderlijke garage in de tuin.
periode openbaar onderzoek: van 5 februari  2020 tot 5 maart 2020
omgevingsloketnummer: OMV_2019162695

 

bezwaren of opmerkingen:

  • online via het Omgevingsloket
  • per brief gericht aan het college van burgemeester en schepenen
    ter attentie van dienst ruimtelijke ordening, Handelslei 167, 2980 Zoersel