OO | verkavelen van gronden - Berkenlaan 57-59

lopend openbaar onderzoek

aanvrager: Luc De Rop
onderwerp: verkavelen van gronden voor de realisatie van 2 kavels voor vrijstaande eengezinswoningen
periode openbaar onderzoek: van 12 maart 2020 tot 23 maart 2020 en van 25 april 2020 tot 15 mei 2020
omgevingsloketnummer: OMV_2020014874

 

bezwaren of opmerkingen:

  • online via het Omgevingsloket
  • per brief gericht aan het college van burgemeester en schepenen
    ter attentie van dienst ruimtelijke ordening, Handelslei 167, 2980 Zoersel