OO | verkavelen van gronden - Boslaan 3

lopend openbaar onderzoek

aanvrager: Marc Janssens
onderwerp: een verkaveling voor de realisatie van 1 kavel voor een vrijstaande eengezinswoning
periode openbaar onderzoek: van 2 juli tot en met 2 augustus 2021
omgevingsloketnummer: OMV_ 2021101056

 

bezwaren of opmerkingen:

  • online via het Omgevingsloket
  • per brief gericht aan het college van burgemeester en schepenen
    ter attentie van dienst ruimtelijke ordening, Handelslei 167, 2980 Zoersel