OO | verkavelen van gronden - Groenlaan 21-23-25-27

lopend openbaar onderzoek

aanvrager: Kristiaan Dieltiens
onderwerp: een bijstelling van een bestaande verkaveling 2013/3 van 10 juni 2013 voor wat betreft de samenvoeging van loten 2 en 3 voor een cohousingproject met 4 woongelegenheden
periode openbaar onderzoek: van 28 december 2021 tot en met 26 januari 2022
omgevingsloketnummer: OMV_ 2021163822

 

bezwaren of opmerkingen:

  • online via het Omgevingsloket
  • per brief gericht aan het college van burgemeester en schepenen
    ter attentie van dienst ruimtelijke ordening, Handelslei 167, 2980 Zoersel