OO | verkavelen van gronden - Herentalsebaan 52

lopend openbaar onderzoek

aanvrager: Maria Van Peer
onderwerp: verkavelen van gronden voor de realisatie van 1 kavel voor een vrijstaande eengezinswoning
periode openbaar onderzoek: van 26 juni 2020 tot en met 27 juli 2020
omgevingsloketnummer: OMV_ 2020065980

 

bezwaren of opmerkingen:

  • online via het Omgevingsloket
  • per brief gericht aan het college van burgemeester en schepenen
    ter attentie van dienst ruimtelijke ordening, Handelslei 167, 2980 Zoersel