OO | verkavelen van gronden - Sparrenlaan 32

lopend openbaar onderzoek

aanvrager: Lucienne Gabriëls
onderwerp: verkavelen van gronden voor de realisatie van 1 kavel voor een vrijstaande ééngezinswoning
periode openbaar onderzoek: van 5 juni 2020 tot en met 6 juli 2020
omgevingsloketnummer: OMV_2020057811

 

bezwaren of opmerkingen:

  • online via het Omgevingsloket
  • per brief gericht aan het college van burgemeester en schepenen
    ter attentie van dienst ruimtelijke ordening, Handelslei 167, 2980 Zoersel