OO | verkavelen van gronden - Ten Halvelaan

lopend openbaar onderzoek

aanvrager: Luc De Rop
onderwerp: verkavelen van gronden voor de realisatie van 2 kavels voor een vrijstaande eengezinswoningen
periode openbaar onderzoek: van 15 juli 2020 tot en met 13 augustus 2020
omgevingsloketnummer: OMV_ 2020077707

 

bezwaren of opmerkingen:

  • online via het Omgevingsloket
  • per brief gericht aan het college van burgemeester en schepenen
    ter attentie van dienst ruimtelijke ordening, Handelslei 167, 2980 Zoersel