OO | verkaveling - Achterstraat 115 A

lopend openbaar onderzoek

aanvrager: Bellekens Nancy
onderwerp: een verkaveling voor de realisatie van 1 kavel voor een aaneengesloten eengezinswoning
periode openbaar onderzoek: van 8 mei 2020 tot 8 juni 2020
omgevingsloketnummer: OMV_2020042674

 

bezwaren of opmerkingen:

  • online via het Omgevingsloket
  • per brief gericht aan het college van burgemeester en schepenen
    ter attentie van dienst ruimtelijke ordening, Handelslei 167, 2980 Zoersel