OO | verkaveling - Sint-Teunisplein

lopend openbaar onderzoek

aanvrager: Luc Neefs namens DCA
onderwerp: verkaveling voor de realisatie van een woonontwikkeling aan het Sint-Teunisplein na het slopen van de bestaande constructies en verhardingen en het afschaffen van een buurtweg
periode openbaar onderzoek: van 16 maart tot en met 16 april 2021
omgevingsloketnummer: OMV_2021027738

 

bezwaren of opmerkingen:

  • online via het Omgevingsloket
  • per brief gericht aan het college van burgemeester en schepenen
    ter attentie van dienst ruimtelijke ordening, Handelslei 167, 2980 Zoersel