OO | vrijstaande eengezinswoning - Boterbloemlaan 59

lopend openbaar onderzoek

aanvrager: Lander Verhoeven – Britt Van Looy
onderwerp: het bouwen van een vrijstaande eengezinswoning na sloping bestaande woning waarbij, in toepassing van art. 4.4.1 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, een afwijking van de stedenbouwkundige voorschriften wordt gevraagd voor wat betreft het gebruik van een plat dak als dakvorm i.p.v. een schuin dak met een hellingsgraad tussen 10° en 60°
periode openbaar onderzoek: van 3 mei tot en met 1 juni 2021
omgevingsloketnummer: OMV_2021057999

 

bezwaren of opmerkingen:

  • online via het Omgevingsloket
  • per brief gericht aan het college van burgemeester en schepenen
    ter attentie van dienst ruimtelijke ordening, Handelslei 167, 2980 Zoersel