OO | vrijstaande eengezinswoning - Sparrenlaan 43

lopend openbaar onderzoek

aanvrager: Jurgen en Sylvana Beke - Schwarz
onderwerp: het bouwen van een vrijstaande eengezinswoning
periode openbaar onderzoek: van 14 januari tot en met 12 februari 2021
omgevingsloketnummer: OMV_2020160294

 

bezwaren of opmerkingen:

  • online via het Omgevingsloket
  • per brief gericht aan het college van burgemeester en schepenen
    ter attentie van dienst ruimtelijke ordening, Handelslei 167, 2980 Zoersel