OO | windproject Malle - Zoersel

lopend openbaar onderzoek

aanvrager: Ehkam NV, Fingo NV, Investering-Industrie-Immobiliën NV
onderwerp: de bouw en exploitatie van 4 windturbines en uitvoeren van bijhorende werken
periode openbaar onderzoek: van 7 mei 2020 tot 5 juni 2020
omgevingsloketnummer: OMV_2020002347

 

bezwaren of opmerkingen:

  • online via het Omgevingsloket
  • per brief gericht aan het college van burgemeester en schepenen
    ter attentie van dienst ruimtelijke ordening, Handelslei 167, 2980 Zoersel