publieke consultatie | hondenlosloopzone tussen Kievit en de voetbalvelden van KFC-eendracht Zoersel

lopende publieke consultatie

onderwerp: toegankelijkheidsregeling voor de verbindingsweg tussen Kievit en de voetbalvelden van KFC-eendracht Zoersel. En de percelen gekend als afdeling 1, sectie A, nr. 377 A. en een deel van perceel afdeling 1, sectie A, nr. 380 K.
Deze oppervlakte wordt ingericht als hondenzone. Hierdoor mogen honden zonder leiband in het omheinde bos vrij maar onder toezicht rondlopen. Hondenbegeleiders mogen ook heel de afgebakende zone betreden.

periode publieke consultatie: van 16 april tot en met 16 mei 2021

inzage: het ontwerp van de toegankelijkheidsregeling en het bijhorend plan liggen van 16 april tot en met 16 mei 2021 ter inzage bij de dienst ruimtelijke ordening, Handelslei 167, 2980 Zoersel (op afspraak).

bezwaren of opmerkingen (tot uiterlijk op16 mei 2021):

  • via mail naar  tim.audenaert@vlaanderen.be
  • per brief gericht aan het Agentschap voor Natuur en Bos
    ter attentie van Tim Audenaert, Lange Kievitstraat 111-113 bus 63, 2018 Antwerpen