tijdelijke politieverordening ter gelegenheid van de organisatie van een kermis op het dorpsplein van Halle op 20 tot en met 28 september 2022 - goedkeuring

besluit college van burgemeester en schepenen 29 augustus 2022
publicatiedatum: 30 augustus 2022