tijdelijke politieverordening ter gelegenheid van de organisatie van een kermis op het Sint-Teunisplein van 24 tot en met 31 augustus 2022 - goedkeuring

besluit college van burgemeester en schepenen 27 juni 2022
publicatiedatum: 30 juni 2022