toelagereglement tot uitzonderlijke toekenning van gemeentelijke werkingstoelagen aan erkende verenigingen in 2021 naar aanleiding van de covid19-pandemie

goedgekeurd gemeenteraad van 18 mei 2021
publicatie: 21 mei 2021

bijlagegrootte
PDF-pictogram Punt A.7.pdf668.72 kb