gemeente- en ocmw-raadscommissie

wat

De gemeente- en ocmw-raad hebben, in juni 2019, de commissie 'Beleidsplanning en Intergemeentelijke Samenwerking' opgericht. Deze commissie waakt over:

De commissie werkt beleidsvoorbereidend. Concreet doet ze het volgende: 

 • Ze werkt de voorwaarden, procedures en reglementen uit voor bovenstaande thema's.
 • Ze bereidt agendapunten over deze thema's voor de gemeente- en ocmw-raad voor.
 • Ze formuleert adviezen en voorstellen voor de gemeente- en ocmw-raden.
 • Ze kan deskundigen en belanghebbenden horen tijdens hun zitting.
 • Ze zorgt voor een grotere betrokkenheid van de raadsleden bij het beleid. 
vergaderingen

De commissie vergadert enkel als er een (of meerdere) thema('s) op de agenda staat. De zittingen worden aangekondigd in onze gemeentelijke nieuwsbrief. Ze vinden plaats in de raadzaal van het administratief centrum (Handelslei 167) en zijn openbaar.

 • 16 juni 2021
 • 13 april 2021
 • 8 maart 2021
 • 14 januari 2021
 • 22 juni 2020
 • 25 mei 2020
 • 3 februari 2020
 • 26 november 2019
samenstelling

De commissie bestaat uit dezelfde raadsleden als de gemeente- en ocmw-raad. De voorzitter van de commissie is Paul Van Wesenbeeck.

notulen

audioverslag

Audioverslagen vanaf maart 2021 kunt u hier terugvinden.